คะน้าเห็ดหอม เริ่มทยอยโตกันในช่วงเปลี่ยนเป็นฤดูหนาว

คะน้าเห็ดหอม เริ่มทยอยโตกันในช่วงเปลี่ยนเป็นฤดูหนาว #อวบน่ากินจัง^^
#อีเห็ดสด

Ehedsod