ผักกาดขาวไดโตเกียว ระยะอนุบาล

ผักกาดขาวไดโตเกียว  เป็นผักที่โตค่อนข้างง่ายครับ  ระยระนี้แข็งแรงดีครับ จากที่เห็นนี้คืออายุ 14 วันก็เริ่มที่จะแทงทะลุรางขึ้นมาแล้ว  บอกแล้วครับ ผักกาดขาวไดโตเกียวปลูกง่ายได้ไวครับ ปล่อยไว้ในรางอนุบาลต่ออีก 7 วันครับ  เดี๋ยวจะย้ายไปปลูกบนโต๊ะใหญ่ต่อครับ ไม่นานครับ ไม่นานได้กินแน่นอนครับ 

Ehedsod