ผักกาดขาวไดโตเกียว 14 วัน

บอกแล้วครับ ว่าผักกาดขาวไดโตเกียว นอกจากจะโตเกียวแล้วยังโตไว อีกด้วยครับฮ่าๆๆ  ระยะนี้คือครบ 14 วันบนโต๊ะอนุบาลครับ อายุเต็มๆ คือ 21 วันครับ  จากนี้จะย้ายขึ้นไปอยูบนโต๊ะใหญ่ครับ ช่องห่างมากขึ้น ก็จะมีพื้นที่ให้ได้โตมากขึ้นไปอีกครับ ต้นเดียวอิ่มครับ สำหรับผักกาดขาวไดโตเกียว 

 

Ehedsod