ม่านมุ้ง! ไม่รู้ว่ามีที่ไหนทำมั้ย เราทำ!

ทำมุ้งขึ้นมาให้ คลุมก้อนเห็นนางฟ้าภูฐานไว้ก่อนครับ ที่เอาม่านมาก็เพื่อให้มันช่วยเก็บความชื่นเอาไว้ให้ครับ เวลารดน้ำ อย่างน้อยๆความชื้นมันจะอยู่กับก้อนเห็ดได้นานขึ้นครับ

2016-11-06-01 2016-11-06-02 2016-11-06-03 2016-11-06-04 2016-11-06-05 2016-11-06-06 2016-11-06-07 2016-11-06-08 2016-11-06-09 2016-11-06-10

Ehedsod