รออีก40วันจะได้ชิมเมล่อนญี่ปุ่น ถึงแม้จะมีแมลงบ้าง แต่เราก็ดูแลอย่างดี ไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลง

🗻 #เมล่อนญี่ปุ่น 🍈 รออีก40วันจะได้ชิม ถึงแม้จะมีแมลงบ้าง แต่เราก็ดูแลอย่างดี ไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลง ใช้ชีวภัณฑ์ จุลินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ลูกเริ่มทยอยโตขึ้นมาเราก็เริ่มแขวนลูกกันล่ะ #คิโมจิ 🍈 🇯🇵

Ehedsod