เก็บ เก็บ เก็บกันอย่างเดียว ได้มาเป็นตะกร้าอีกตามเคย

ช่วงเที่ยงๆของวันก็ไปเก็บกันมาครับ ได้มาเยอะเลยทีเดียว แบ่งไว้กินเรียบร้อย ที่เหลือก็แบ่งขายกันไปตามจำนวนที่เหลือยู่ครับ ก็หมดเหมือนเดิม เพราะมีคนจองเอาไว้หมดเลย

2016-11-12-07

ได้มาเต็มๆ 4 ตะกร้าใหญ่ๆ คนละไม้ละมือ สวยบ้างไม่สวยบ้าง ปนๆกันครับ 2016-11-12-08

ดอกเห็ดนางฟ้าภูฐานออกกันมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดีเลยทีเดียว 2016-11-12-09

ก้านยาวก้ายสั้นผมเก็บหมดเลย เดี๋ยวระบบย้ำมาลง ผมจะได้ดูพัฒนาการก้อนเห็ดได้ใหม่ 2016-11-12-10

ใครจะไปเชื่อว่าเห็ดนางฟ้าภูฐานพวกนี้ถูกจองเอาไว้หมดแล้วครับ มีคนมารับไปขายให้เรียบร้อย

 

 

Ehedsod