เดินหน้าต่อ ทำโรงเมล่อนกันต่อครับ

อ่ะ เดินหน้าทำโรงปลูก#เมล่อนญี่ปุ่น # แตงกวาญี่ปุ่น กันต่อ #อากาศร้อนจัง

Ehedsod