เริ่มจะเข้าใกล้ความจริงเข้าไปทุกที ตอนนี้ยังคงต้องทดลองทำโต๊ะกันต่อไปครับ^^

เริ่มจะเข้าใกล้ความจริงเข้าไปทุกที ตอนนี้ยังคงต้องทดลองทำโต๊ะกันต่อไปครับ^^

Ehedsod