เริ่มทดลองลงปลูกแล้วครับสำหรับโต๊ะไฮโดรโปนิกส์ที่เสร็จแล้ว

ช่วงนี้ก็จะมาเรื่อยๆนะครับ
เริ่มทดลองลงปลูกแล้วครับสำหรับโต๊ะที่เสร็จแล้ว รางอนุบาลผ่าน รางประถม พร้อมแล้วบ้างส่วน ^^

 

Ehedsod