โตเต็มวัย โตไว กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค

ใหญ่และใหญ่มาก 💪💪💪 โตเต็มวัยพร้อมรับประทานครับผม ทำเมนูอะไรดี 🍜🍛🍱 กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค โตค่อนข้างดีครับ 🌿🌱 แต่ใบยังไม่สวยเนื่องจากแมลงเยอะไปหน่อย ไดโดเกียวช่วงนี้เพลี้ยลงหนักเลยต้องหาทางแก้กันต่อไปครับ แต่เราได้กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ต้นใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้ครับ^^

Ehedsod