ใกล้แล้วๆ แต่แค่โต๊ะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะ ^^

ใกล้แล้วๆ แต่แค่โต๊ะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะ ^^

Ehedsod