ได้ฤกษ์ปรับปรุงฟาร์ม

ได้ฤกษ์ๆ 😁😁😁 ไม่ใช่เลิกทำนะฮ่าๆๆ ได้เวลาปรับปรุปฟาร์มครั้ใหญ่ครับ กำลังจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรื้อถอนครับ 🏡🏫🏰 จะปรับจะเปลี่ยนไปยังไง เดี๋ยวมาอัพเดทกันเรื่อยๆ

Ehedsod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *